2024 yılı yeniden değerleme oranına (%58,46) göre KVKK Cezaları Güncellenmiştir.