Denizli Özel Egekent Hastanesi Veri İhlali Bildirimi:

Veri sorumlusu sıfatını haiz Denizli Özel Egekent Hastanesi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun 10.10.2022 tarihinde fidye yazılımı saldırısına maruz kalması sonucu sistemlerinin şifrelendiği ve hastane sistemlerine erişim sağlanamadığı,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar, aboneler, öğrenciler, müşteriler, hastalar, çocuklar, korunmaya muhtaç yetişkinler olduğu
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama bilgileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 295 olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Daha fazla bilgi için kvkk.gov.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.