Cezalar

Kişisel Veri İhlali Halinde Cezalar Nelerdir? (KVKK Cezalar)

Kişisel veriler işlenirken kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasıyla ilgili ihlalleri önleme amaçlı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile hem verisi işlenen kişi ve kurumun hem de veri işleyenin haklarının korunması amaçlanmıştır.

Kişisel verilerin amaçları dışında, gelişigüzel toplanmasının önüne geçebilmek için KVKK’nın 17. ve 18. maddelerine göre bu suçu işleyenlerin idari ve cezai sorumlulukları olacağı hükmü yer almaktadır. Bu yaptırımlarla veri sorumlularının sorumlulukları artırılırken; kişisel verilerin korunmasının önemi bir kez daha vurgulanmıştır.