KVKK Yazılım Hizmeti

KVKK Yazılım Hizmeti

Global KVKK Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı ile KVKK süreçlerinizi proaktif olarak yönetmenizi sağlarsınız.

Veri Envanteri

Departman özelinde gerçekleştirilen çalışma ile veri işleme faaliyeti, işlenen veri kategorileri, veri konusu kişi grupları, verilerin işleme amaçları, toplanma yöntemleri ve saklandığı ortam, saklama süreleri ve işlenen verinin yasal dayanakları, alınan idari ve teknik tedbirler, her bir veri türü bakımından tek tek incelenerek çalışan özelinde oluşan ayrıntılı veri envanteri hazırlanmaktadır.

Hukuki Dokümantasyon

Departman sorumluları katılımı ile zorunluklar kapsamında

  • Açık rıza,
  • Aydınlatma,
  • Taahhütname,
  • Gizlilik sözleşmesi,
  • Veri saklama ve imha prosedürü, veri güvenliği politikası

hazırlanmakta, işletmenin tüm sözleşmeleri KVKK’ya uyumlu hale getirilmektedir.

Denetim

GErçekleştirilen danışmanlık süreçleri akabinde ve oluşturulan prosedürlerin, veriye dokunan personeller tarafından uygulanıp uygulanmadığı, işletme içi uygulamaların güncel mevzuat ve Kurul kararlarına uygun olup olmadığına ilişkin periyodik denetim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

HEMEN BİZE ULAŞIN

Size yardımcı olmak için en kısa zamanda dönüş sağlayacağız.