KVKK Uygulama İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin işlenmesinde sayılan KVKK Uygulama İlkeleri şunlardır:

HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN OLMA

İlgili kişi aydınlatılmadan hiçbir şekilde kişisel verisi toplanmamalı, işlenmemeli, ilgili kişiye karşı haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmamalı, toplanma amacı aşılmamalı, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini, otonomisini, onurunu ihlal edecek şekilde veri işlenmelidir. (Özel bir gerekçe olmadıkça)

DOĞRU VE GEREKTİĞİNDE GÜNCEL OLMA

İlgili kişinin verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı vardır. Veri sorumlusu her zaman ilgili kişinin güncel bilgilerini temin edecek kanalları açık tutmalıdır. Aksi takdirde, kişilerin, maddi ve manevi zarar görmesi olasıdır. (Hatalı, kullanım dışı bir telefon no/hatalı adres bilgisi)

BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN İŞLENMESİ

  • İlgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılır olmalı,
  • Hangi hukuki işleme şartına dayalı olarak gerçekleştirildiği tespit edilmeli,
  • Amacının belirliliğini sağlayacak detayda ortaya konulmalı,
  • Amacın meşru olması; veri sorumlusunun işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir.

İŞLENDİKLERİ AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA

  • Mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplanmamalı ve/veya işlenmemelidir.
  • Kişisel veriler yalnızca belirli amaçlar için ve gerektiği kadar toplanmalı, amacın gerektirdiği yerlerde kullanılmalıdır.
  • Kişisel veriler toplandıktan sonra, ileride ortaya çıkabilecek yeni işleme amaçları dâhilinde işleme yapılması için, verilerin ilk defa toplanması sırasında sağlanması gereken şartlar yeni amaçlar için tekrar aranmalıdır.

İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA EDİLME

Veri Sorumluları Siciline kayıt için başvuru yaparken kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli azami süreyi bildirmek zorundadır.

HEMEN BİZE ULAŞIN

Size yardımcı olmak için en kısa zamanda dönüş sağlayacağız.