VERBİS Kaydı Danışmanlığı

VERBİS kaydı öncesinde planlı ve sistemli bir çalışma yapılması, kurumların her türlü bilgisinin ortaya konması gereklidir. Global KVKK, VERBİS Kaydı Danışmanlığı sürecinde işinizi koruyor, bilgi güvenliği farkındalığı oluşturuyor, hukuki ve teknik alt yapıların oluşturulmasında sizinle beraber adım adım ilerliyor.

Kişisel Verilerin Kaydı Konusunda Spesifik Danışma ve Eğitim Hizmeti

VERBİS KAYDI DANIŞMANLIĞI SÜRECİNDE SÜRELER VE AMAÇLARA İLİŞKİN KISIMLARIN YASAL MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt sistemine ait yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK kapsamında olan gerçek ve tüzel kişiler sahip oldukları kişisel verileri kategoriler altında toplayarak oluşturduğu bilgileri VERBİS sistemine kaydetmek zorundadırlar. VERBİS’e girilecek bilgiler kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler değil, sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgilerdir. VERBİS kamuya açıktır. Vatandaşlar veri sorumlularının girdiği bilgileri denetleyebilirler, amaç dışı kayıtların yapıldığını düşündüklerinde, bunu Veri Sorumlusu’na iletebilirler. Veri Sorumlusu’ndan gelen cevaba göre de Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikâyette bulunabilirler.

Kurum tarafından yetkilendirilmiş kişiler VERBİS kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra uygulamayı kullanma hakkına sahip olabilirler.

Kurumlar, büyümek için kişisel verileri elde eder, bunları işler ve saklar. Ve bu havuzu daha da genişletmek ister. Veriler çoğaldıkça bunların güvenliği konusunda riskler de artar. Alınması gereken önemli teknik ve idari tedbirler vardır, bu sürecin yönetilmesi programlı bir plan ister.

Global KVKK ile uyum sürecinde Kurumda Kanuna aykırı bir kişisel veri işlemenin olup olmadığı envanterle kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ile ortaya konur. Bu noktada veri sorumlusu da faaliyetler esnasında yapılan eksiklikleri gözlemlemiş olur.

UYGULANAN CEZALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulamaları kapsamında mükelleflerin VERBİS’ e kayıt için son tarih olan 30.06.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmaması veyahut yapılan kayıtların hukuka aykırı olması ve yasalarla temellendirilmemiş olması halinde yine mükellefler cezalarla karşılaşacaktır.
Kanunda idari para cezaları şu şekilde gösterilmiştir.

 1. 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 9.012 TL- Üst Sınır: 180.263 TL
 2. 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 27.037 TL- Üst Sınır: 1.802.640 TL
 3. 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 45.062 TL- Üst Sınır: 1.802.640 TL
 4. 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 2020 : Alt Sınır: 36.050 TL- Üst Sınır: 1.802.640 TL.

Kurumun kestiği cezalarda “fikri içtima” değil “gerçek içtima” esastır ve böylece kurum aynı somut olaya ilişkin birden fazla ihlal tespit etmesi halinde birden ceza kesebilecek ve verilen cezalar üst sınırları dahi aşabilecektir.

VERBİS Kaydı Danışmanlığı Kapsamında Global KVKK ekibi olarak veri envanteri çalışmanız yapılır.

Kayıt sırasında veri envanterinde çeşitli kategorilerin belirlenmesi son derece önemlidir. Bunlara aşağıdaki veriler örnek olarak verilebilir.

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri
 • Risk Yönetimi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Sağlık Bilgileri
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Hukuki İşlem
 • İşlem Güvenliği
 • Mesleki Deneyimler
 • Irk ve Etnik Köken
 • Sendika, Vakıf ve Dernek Üyeliği
 • Biyometrik ve Genetik Veri

HEMEN BİZE ULAŞIN

Size yardımcı olmak için en kısa zamanda dönüş sağlayacağız.